Hem Natur Textjobb Kultur Trycksaker Thalassa Publicerat

Kompassros från Geddas karta Umeå lappmark under 250 år

Framsidan till boken om Geddas karta

Boken finns till försäljning såväl i bokhandeln som direkt från förlaget. Kontaktuppgifter finns längst ned på sidan!

Titta på några sidor (pdf-filer):

Inledning, s. 3334. Kartan och beskrivningen, s. 6465. Kommentarer om lappskatteland, s. 120122.

Extramaterial:

Förteckning över land i Umeå lappmark 1670

Lappskatteland i Västerbottens län 1914

Om Anders Olofsson Holms signatur

 

Nu finns också studieplan. Hämta lågupplöst version (liten fil) eller högupplöst version (stor fil).

Om boken:

I juni 1671 gav sig lantmätaren Jonas Persson Gedda och notarien Anders Olofsson Holm iväg till Umeå lappmark på uppdrag av landshövding Johan Graan. Syftet var att kartlägga möjligheterna att anlägga nybyggen för att öka lappmarkernas befolkning och därmed få fler skattebetalare.

Gedda och Holm utforskade ett område motsvarande Lycksele och Sorsele kommuner, Storumans kommun nedanför Tärna samt stora delar av Malå kommun. På 1600-talet ingick detta i lappbyarna Umbyn och Granbyn samt en del av Arvidsjaursbyn. På Geddas karta är området indelat i 37 lappskatteland med namngivna åbor.

Anders Olofsson Holm författade en omfångsrik beskrivning till kartan, skatteland för skatteland. Även om tyngdpunkten ligger på landens förutsättningar att försörja nybyggare finns också en mängd upplysningar om den befintliga samiska befolkningen. Mestadels är det ett skogssamiskt levnadssätt som beskrivs, baserat på i första hand fiske, i andra hand jakt. En viss renskötsel förekom också. Holms beskrivning utgör en tidigare helt outforskad dokumentation av den skogssamiska kulturen i Lycksele lappmark, idag en försvunnen och nästan bortglömd kultur.

Geddas karta är välkänd bland forskare, men har varit svårtillgänglig för allmänheten. Holms beskrivning har aldrig tidigare publicerats i sin helhet. Tillsammans utgör de den första mer utförliga urkunden om någon del av de svenska lappmarkerna.

I boken presenteras kartan och beskrivningen sida vid sida. Varje lappskatteland rekonstrueras. Hela materialet analyseras ingående och sätts in i sitt historiska sammanhang.

Författaren utreder dessutom vad som hände med vart och ett av de 37 lappskattelanden fram till deras avskaffande i början av 1900-talet. Någon så detaljerad skildring av lappskatteland har aldrig tidigare gjorts.

Boken är i stort format och omfattar 224 sidor. Den är rikt illustrerad med utsnitt ur Geddas karta, rekonstruktioner av varje enskilt land, utsnitt ur en karta från 1913 över lappskattelanden i Västerbottens län, ett 50-tal svart-vita fotografier på människor och miljöer från 1900-talets början (främst från Västerbottens museum) samt 25 nytagna färgbilder.

© Skogsfrun. Gudrun Norstedt, Byvägen 12, S-913 42 OBBOLA. 090-13 94 98. Aktuell mejladress: gn[snabel-a]skogsfrun[punkt]se