Hem Natur Textjobb Kultur Trycksaker Thalassa Publicerat

Gudrun Norstedt
Skogsfrun Natur & Kultur

Verksamhet

Kulturhistoria

När det gäller kulturhistoria är jag självlärd. År 1994 gav jag ut en bok om sågverkssamhället Norrbyskär, som 2007 följdes av en ingående studie av landskapsgränsen mellan Ångermanland, Västerbotten och Åsele lappmark. År 2011 publicerade jag  "Lappskattelanden på Geddas karta". Alla böckerna beskrivs närmare under "Trycksaker & Thalassa förlag".

 

Arbetet med boken om Geddas karta krävde att jag trängde djupt in i Västerbottens läns samiska historia. Det ledde till att jag fick flera kulturhistoriska utredningsuppdrag. Rapporterna hittar du nedan. Anlita mig gärna för fler uppdrag av det slaget!

 

Numera är jag även forskarstuderande vid Sveriges Lantbruksuniversitet med inriktning mot skogssamiskt resursutnyttjande under 1600-talet. En kort presentation av mitt doktorandprojekt finns på SLU:s webbplats.

 

Medaljbelönad

Som självlärd kulturvetare är jag mycket stolt över att jag 2014 tilldelades Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj för särskilt förtjänstfulla insatser inom kulturmiljövården. Så här löd motiveringen:

"För att ha berikat vårt vetande om Västerbottens kulturarv och genom sitt författarskap lyft fram ett brett spektrum av Norrlands kulturhistoria, från kustens sågverkssamhälle till inlandets kyrkstäder och det samiska kulturarvet."

Kulturhistoriska arbeten

Tall med barktäkt vid Rasteselet i Juktådalen. Här har man troligen tagit bark att svepa in senor i. Foto: Gudrun Norstedt.

 

Gamla byggnader är en viktig del av vårt kulturarv.
Foto: Louise Vedin.

På fältinventering i Tjeggelvas. Klicka här för att få veta mer om Skogsfrun som naturinventerare.

Naturinventering & artbestämning

 

Skriftställaren i arbete. Klicka här för att få veta mer om Skogsfruns arbete med text.

Översättning & textarbete

 

Tall med barktäkt i Rasteselet. Klicka här för att få veta mer om Skogsfruns kulturhistoriska utredningar.

Kulturhistoria

 

Trycksaker

 

Boken om en landskapsgräns. Klicka här för att få veta mer om Skogsfruns trycksaksproduktion och Thalassa förlag.

Thalassa förlag

Sidan uppdaterades 2016-03-30

© Skogsfrun. Gudrun Norstedt, Byvägen 12, S-913 42 OBBOLA. 090-13 94 98. Aktuell mejladress: gn[snabel-a]skogsfrun[punkt]se