Hem Natur Textjobb Kultur Trycksaker Thalassa Publicerat

 

Åter till boken om Geddas karta

Lappskattelanden i Västerbottens län 1914

När den första renbeteslagen infördes 1886 delades de renskötande samerna in i lappbyar. Tanken var att lappskattelanden skulle avskaffas. Så blev det inte i praktiken, i varje fall inte i Västerbottens län. Renbetet inom lappbyarna fördelades på ett sätt som stämde överens med de gamla lappskattelanden, och de tidigare innehavarna kunde vanligen fortsätta att nyttja samma land som tidigare. När länsstyrelsen i Västerbottens län utfärdade byordningar 1899, 1906 och 1909 förtecknades alla land med angivande av brukare. I 1914 års byordning finns landen inte med, utan det hänvisas till en separat förteckning. Såvitt bekant är detta den sista officiella förteckningen över lappskattelanden och deras innehavare (den som har någon annan information må gärna meddela den ansvariga för sidan).

Nedan återges den landförteckning som hör till 1914 års byordning. Den har skrivits av från originalet, som finns på Umeå universitetsbibliotek (småskriftssamlingen). Några namn återges även med annan stavning för att de ska vara sökbara på webben.

Gå direkt till:


Konungens Befallningshavandes i Västerbottens län

Kungörelser

år 1914

Ser. A.               Landskansliet.                 N:r 118.

 

[I marginalen] Ang. fördelning av renbetet inom lappbyarna i länet

Sedan Konungens Befallningshavande genom den 2 dennes utfärdad kungörelse fastställt byordning för lappbyarna i Västerbottens län, har Konungens Befallningshavande i överensstämmelse med 1 § byordningen velat fastställa följande fördelning av renbetet inom lappbyarne i länet att tills vidare lända till efterrättelse.

Inom Vilhelmina södra lappby:

V. Arksjölandet: Magnus Vigilius Fjällström, Magnus Andreas Fjällström och Tomas Severinus Fjällström;

Ö. Arksjölandet: Anders Tomasson Krojk [Kroik] och Magnus Johan Fjällströms sterbhus;

Brunsfjäll och Östra Kultsjölandet: Kristoffer Kristoffersson, Monika Kristoffersson och Kristina Maria Kristoffersson;

V. Fjällfjäll: Kristoffer Klementsson;

Ö. Fjällfjäll: Jonas Pulpers [Jonas Pulpur] sterbhus och Jonas Bartolomeus Nilsson;

V. Kultsjölandet: Torkel Larsson och Anders Larsson;

V. Malgomaj: Nils Sigfrid Alexander Boman och Hans Magnus Nilsson;

Ö. Malgomaj: Magnus Johan Fjällströms sterbhus;

Satsfjäll: Tomas Fjällström, Nils Tomasson och Torkel Tomasson;

Västertåsjö: Matts Borgström, Jon. An. Borgström [Jonas Anders Borgström], Torkel Larsson och Anders Larsson.

Gå upp till sidans topp

Inom Vilhelmina norra lappby:

Borkavare: Jonas Klementsson;

Daunefjäll: Sjul Jonsson, Elsa Jonsdotter, Klement Robert Larsson och Tomas Napoleon Larsson;

Gardfjäll: Nils Engelbert Nilsson Barruk och Lars Johan Barruk;

Kiddejaur: Olof Stinnerbom och Lars Stinnerbom.

Viknäslandet: Jonas Stinnerbom;

Klippfjäll: Jonas Nilsson Garuk [Gorek] och Sivert Jonsson Garuk;

Kittelfjäll: Jonas Larssons sterbhus;

Ljusfjäll: Nils Olof Axel Nejne, Kristoffer Nejne, Lars Sivert Klementsson och Jonas Matteus Tomasson;

Marsfjäll: Jonas Mikael Tomassons sterbhus, Nils Andreas Nilsson Skott, Hans Heribert Hansson, Tomas Reinhold Larssons sterbhus, Axel Larsson, Tomas Hansson och Gunilla Nilsdotter;

V. Vardofjäll: Jonas Nejne, Sjul Klementssons sterbhus, Jonas Nilsson Garuk och Sivert Jonsson Garuk;

Ö. Vardofjäll: Johan Johansson, Kristoffer Johansson Barruk och Jonas Kristoffersson.

Gå upp till sidans topp

Inom Vapstens lappby:

Arffjäll: Anna Sara Kristoffersdotter, Axel Bergmark och Sigrid Bergmark;

V. Gardfjäll: Sjul Andersson i Ullisjaur;

Ö. Gardfjäll: Nils Olof Olofsson;

Löffjäll: Nils Sjulsson Stångberg och Axel Stångberg;

Virifjäll: Sjul Anderssons sterbhus;

Risfjäll: Axel Mikael Sjulsson och Nils Andersson Skott;

S. Storfjäll: Enoch Johan Nilsson och Anders Nilsson.

Gå upp till sidans topp

Inom Umbyns lappby:

Bångfjäll: Anders Sjulsson;

Erik Måns Blajken: Carl Johan Andersson;

Stor Blajken, Gurkfjäll och Nuolpfjäll: Oscar Sjulsson;

Lubben: Valfred Fjällström;

S. Stångberg: Gustaf Mattsson;

Långfjäll och N. Stångberg: Anna Kajsa Månsdotter, Johan Andreas Samuelsson och Nils Emanuel Samuelsson;

Ryfjäll: Nils Persson Fjällström, Per Johan Fjällströms sterbhus, Nils Martinus Fjällström och Nils Mathias Andersson;

Risfjäll och Mjölkfjäll: Nils Aron Sjulssons sterbhus;

Saxnäs: Nils Sjulsson och Johan Aug. Nilsson;

S. Brandfjäll: Anders Sjulsson, Carl Johan Andersson, Nils Sjulsson och Johan Aug. Nilsson;

Stalofjäll och Norra Tengvattnet [Tängvattnet]: Johan Sjulssons sterbhus och Sjul Sjulsson;

Väritsfjäll och Gillisfjäll: Anders Nilsson;

Viritoppfjäll: Nils Mattssons sterbhus;

S. Tengvattnet: Nils Mathias Andersson.

Gå upp till sidans topp

Inom Rans lappby:

Alsträsk: Jonas Kristoffersson;

Dalksjö: Anders Sivert Johansson;

Dårrisvare: Sivert Andersson och Nils Basilius Andersson;

Gillisnuole: Nils Sivert Johansson, Måns Sjulsson och Jonas Månsson;

Juktfjäll: Jonas Kristoffersson och hans hustru Maria Kristoffersson, Anders Persson och Per Anton Anderssons barn;

Källbäck: Anders Bartolomeus Gran och Anders Sivert Johansson;

Tärnfjäll: Abraham Nilssons änka och Jonas Kristoffersson;

Ribbevardo: Brita Maria Jonsdotter, Nils Sjulsson och Anders Högberg;

Tjulträsk: Johan Isakssons sterbhus och Nils Jonas Nilsson;

Lajvertfjäll: Magnus Læstander.

Gå upp till sidans topp

Inom Grans lappby:

Ammarfjäll: Jonas Ludvig Grahn och Anders Ferdinand Gran samt Johan Klementsson;

Björkfjäll: Erik Larsson, Erik Klementsson, Jonas Sjulsson och Johan Sigfrid Larsson;

Bertijaur: Lars Israelsson, Maria Brita Gustafsdotter och Johan David Månsson;

Bertfjäll: Paulus Månsson;

Gertsjaur: Maria Brita Gustafsdotter, Johan David Månsson, Sjul Lars Larsson och Jonas Larsson;

Narofjäll: Anders Eriksson, samt

Sliktfjäll: Jonas Sjulsson och Johan Sigfrid Larsson.

Gå upp till sidans topp

Inom Malå lappby:

[En bit av sidan saknas; bör vara Granselelandet] ... nas Vilhelm Jonsson [Jonas Vilhelm Jonsson], Jonas Jonssons sterb- [...] Strömberg;

Keppijaur och Lajnejaur: Jonas Lundström;

Släppejaur: Johan Jonsson, Sivert Högström, Johan Olof Ollén [Ållén] och Bror Petrus Johansson;

Aha och Vuorbejaur: Erik Nilsson.

 

Umeå, i landskansliet, den 15 april 1914.

 

H. Biörklund.

John Falk.

Gå upp till sidans topp

Åter till boken om Geddas karta


Läs mer om lappskattelanden i Lycksele lappmark och deras sista innehavare i boken Lappskattelanden på Geddas karta (Thalassa förlag 2011).

© Skogsfrun. Gudrun Norstedt, Byvägen 12, S-913 42 OBBOLA. 090-13 94 98. Aktuell mejladress: gn[snabel-a]skogsfrun[punkt]se