Hem Natur Textjobb Kultur Trycksaker Thalassa Publicerat

Gudrun Norstedt
Skogsfrun Natur & Kultur

Verksamhet

Jag är för närvarande anställd som forskare vid Várdduo, centrum för samisk forskning vid Umeå universitet, och tar endast på mig andra uppdrag i mycket begränsad omfattning.

 

Jag är biolog och började min konsultbana med olika sorters naturinventeringar. Numera ägnar jag mig lika mycket åt översättning, textbearbetning, kulturhistoriska utredningar och trycksaksproduktion. Jag disputerade i maj 2018 med avhandlingen "A land of one's own" om samisk skogshistoria. Tidigare har jag skrivit tre böcker om norrländsk historia. Bäst trivs jag när jag får kombinera ekologi, kulturhistoria och språk.

 

Förutom tre års anställning som EU-översättare har jag försörjt mig som konsult sedan jag gick ut biologlinjen 1991– alltså i mer än 25 år. Mina uppdragsgivare finns både inom det privata näringslivet och den offentliga sektorn. Merparten av uppdragen utför jag i egen regi, men jag samarbetar också med större konsultfirmor. Jag strävar efter att alltid leverera ett arbete av högsta kvalitet – i tid.

 

I högerspalten finns länkar till de olika grenarna av min verksamhet.

 

Mitt CV hittar du här. Referenser lämnas på begäran.

 

Gudrun klättrar i träd. Varje uppdrag måste angripas utifrån sina egna förutsättningar. Foto: Louise Vedin.

Varje uppdrag måste angripas utifrån sina egna förutsättningar. Foto: Louise Vedin.

Skogsfru, Epipogium aphyllum. Foto: Jan W. Mascher.

 

Skogsfrun är både en sällsynt blomma och ett mytiskt väsen. Den är både natur och kultur och därför en bra symbol för min verksamhet. Foto: Jan W. Mascher.

På fältinventering i Tjeggelvas. Klicka här för att få veta mer om Skogsfrun som naturinventerare.

Naturinventering & artbestämning

 

Skriftställaren i arbete. Klicka här för att få veta mer om Skogsfruns arbete med text.

Översättning & textarbete

 

Tall med barktäkt i Rasteselet. Klicka här för att få veta mer om Skogsfruns kulturhistoriska utredningar.

Kulturhistoria

 

Trycksaker

 

Boken om en landskapsgräns. Klicka här för att få veta mer om Skogsfruns trycksaksproduktion och Thalassa förlag.

Thalassa förlag

Sidan uppdaterades 2022-02-01

© Skogsfrun. Gudrun Norstedt, Byvägen 12, S-913 42 OBBOLA. 090-13 94 98. Aktuell mejladress: gn[snabel-a]skogsfrun[punkt]se